İslamda Resmin Yeri

İSLAMDA RESİMİN YERİ

SUREYİ Fussilet DE Allah’u Teala söyle buyuruyor:

“Ey kullarım ki, RAB’bim Allah’tır deyip OnDaN SONRA iman ettikleri Allah’u tealanın onlara farz kılmış oldugu vazifeleri eda etmekle Doğru yolda olurlar.”

“O kullarıma Ölüm Zamanında melekler inmekle Söyle müjde ederler. “

“Sizler ölümden VEYA ölümden SONRA Gelecek hallerden Korkmayın ve Geride bırakmış oldugunuz Aile ve evlatlarınız for Mahzun olmayın ki, biz Sızın yerinize onlara git yardımcı olacağız.”

“Boyut o cennet müjde olsun ki, dünyada bulunmuş oldugunuz Doğru yolda, o cennetle Vaat olunmuştunuz. Onlara müjde Ile Gelen melekler söyle derler: “. Biz dünya hayatınızda Sızın dostlarınız, yardımcılarınız ve ahbaplarınız oldugumuz Gibi, ahiret hayatınızda da Sızın dostlarınız olmakla, sizler cennete girene Kadar ASLA Sizden ayrılmayacağız”

Bu kelamlar Ile Allah’u tealanın emirlerini ifa etmekle Doğru yolu tutanlara Allah’u teala Tarafından Gerçekleştirilme indirilen Melaike-i kiram müjde edeceklerini Vacib Teala biz mü’minlere haber vermektedir.

Buhari Ile Müslimin, Hz. Aişe (ra ha) dan rivayet ettikleri hadisi şerifte Resulullah (sav) söyle buyurmuştur. “Şüphesiz Bir ev VEYA herhangi Bir Mekan ki, ORADA suretler vardir. O mekana VEYA arifesinde rahmet melekleri girmezler. “Rahmet meleklerinin o arifesinde VEYA mekana girmediğini Cami’u sağır şarihi şerhinde söyle beyan ediyor. O suretleri Kabil eden kimse, kâfirlere benziyor. Çunku kâfirler suretleri evlerine Kabil edip, onlara tazim ederler.OnDaN dolayı suretleri evlerine Kabil edip koyan Bir Müslüman’ın Evine, rahmet melekleri girmez ki, o kimse o suretlerden vaz geçip ayrılmakla rahmet meleklerini Evine alip, Rahmeti ilahiye ye tırnak olsun.

Fukaha-i izam, eger resim, Namaz Kılan Bir kimsenin Ön tarafında Sağ VEYA sol tarafında oldugu Halde namaz kılarsa bil ittifak kıldığı namaz kerahatı tahrimi Ile mekruh Olup, Tekrar kılınması vacibtir diye beyan ederler.

İbni Abidi’nin, Fethül Kadir kitabından naklen beyanında, eger o resim Namaz Kılan müslümanın ayağının Altında disiplerinin, o Halde kılmış oldugu namaz mekruh degil imkb de yine rahmet melekleri o mekana girmezler. Çunku Resulullah (sav) “o Şevki onda suretler vardir, o eve melekler girmezler” buyurması Mutlak olduğundan, o resim, ayaklar Altında Dahi disiplerinin, dışarıda olmuş Gibi, meleklerin o eve girmesine manidir, o resmin Sekli ve sureti tamam imkb, eger o resim Kafası YOKSA met hükmün hilafındandır.

Beyan ettiğimiz resimden murat, ruh sahibi Şu Olan resimdir. Ruh sahibi Şu Olmayan resimlerden, herhangi Bir Ağaç VEYA ev VEYA Beytullahın resmini köşeye asmakta hicbir fukahanın ihtilafı YOKTUR. O Kadar var ki, ruh sahibi Şu Olmayan herhangi Bir Seye Bazi müşrikler tapınmışlar imkb, Meselâ ve yıldızlar Gibi o resimlerde ruh sahibi Şu resimler forumlar Gibi oldugunu Fukaha-i izam beyan ederler yil. Televizyondaki resimlerde aynıdır.

Yine Bir fesat koptu cihanda,

Heva-i nefse düşdü nas met Anda

Eger alim, eger abid met Şanda

Hadis, tefsir, Fıkıh, Kaldı nihanda

Bu Nästan ayrılıp, Hakka gidelim

Cemali ba kemali seyr edelim. 

Merhum Rıdvan HARPUTOĞLU (27.07.1993)

Scroll to Top