Müderris Hacı Rızvan Efendi Kur'an ve Kıraat Eğitim Merkezi Olarak 2015 - 2016 Eğitim ve Öğretim Yılına Elli Yeni Hafız Adayı Öğrencimiz İle Devam Ediyoruz...

1

2