Müderris Hacı Rızvan Efendi Kur'an ve Kıraat Eğitim Merkezi Derneği (AKED) Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı İcra Edildi.